Otwory

Wiele się dzieje na świecie.

Na ten przykład Hunowie zajęci są poszukiwaniem dalszych losów pewnych przemytników z krajów arabskich. Nie bez znaczenia jest, że owi przemytnicy usiłowali wnieść na pokład samolotu małpę. W celu wniesienia jej ulokowali ją w spodniach jednego z nich, a małpa w odwecie ugryzła go w penisa. Następnie gryzła po rękach każdego, kto od rzeczonego penisa próbował ją odciągnąć, więc jak się domyślacie każda sztuka odzieży jest egzamimowana pod kątem potencjalnych zagrożeń podczas potencjalnego przemytu.

W tej sytuacji inne doniesienia ze świata wydają się nieistotne i bezbarwne. Nawet to, że w jednym z oddziałów matki korporacji w wyniku oddolnej inicjatywy przeprowadzono warsztaty promujące trzeźwość i Purpla lęka się, że one mogą odnieść sukces, co wiązałoby się z jakimś oczekiwaniem.

Błagam, ićcie stont z oczekiwaniami, dopiero luty, a w tłusty czwartek Purpla będzie na delegacji, co jest dowodem na to, że faktycznie w nowym roku świat stał będzie przed Purplą otworem. I ona wie który to otwór…

Wasza P.